Brugge-Erklæringen, 6 April 2003

Street in Bruges
Gate in Brügge. ©Ben Bolgar

DE   ¦   EN   ¦   ES  ¦   FR  ¦   IT  ¦   NL  ¦   PT  ¦   NO

Council for European Urbanism arbeider for den europeiske befolkningens velferd gjennom å skape humane byer, tettsteder og kulturlandskap.

Europeiske byer, landsbygder og kulturlandskap trues av:

 • Sløsing av arealer og kulturelle ressurser
 • Sosial segregering og isolasjon
 • Monofunksjonell utvikling
 • Manglende sammenheng, karakter og uttrykk på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå

12 utfordringer innen europeisk byplanlegging:

 1. Dårlig integrert boligbebyggelse; lameller, tårnhus og utflytende småhusbebyggelse
 2. Manglende integrering av offentlige og kommersielle funksjoner: Kontorghettoer og shoppingsentre lokalisert utenfor byene.
 3. Bruk-og-kast-bebyggelse med liten fleksibilitet og kort levetid.
 4. Ødeleggelse av offentlige rom.
 5. Offenlig rom som skapes av tiloversblevne arealer.
 6. Bildominert transport.
 7. Ukritisk bruk av veistandarder i byer.
 8. Gatenett som ikke er integrert.
 9. Autoritære, overstyrende planmetoder.
 10. Ødelegging av landsbyer ved fraflytting, forfall og drabantbyutvikling.
 11. Dårlig tilpasning av nybygg og uegnede reguleringsbestemmelser i byområder.
 12. Regler og retningslinjer som tilsier at nybygg i historiske byområder ikke skal tilpasses sammenheng og helhet.

CEU vil drøfte disse tolv utfordringene, og utvikle et program, en organisasjon og en strategi, samt etablere nasjonale avdelinger. Et endelig stiftelsesdokument vil bli presentert på en konferanse i Stockholm 6. november 2003.

Belfrey vom Brugge. ©Ben Bolgar

CEU Norge

Kontakter for den norske avdelingen av Council for European Urbanism, CEU Norge:
Audun Engh
St. Olavs gate 7
0165 Oslo
Telefon: 92 62 26 26
e-post: moc.liamgnull@hgne.nudua

Siv. ark. Bjørn Glomsrød
Fosse og Aasen A/S
Prinsens g 22
0157 Oslo
Telefon: 22 11 12 70
e-post: on.enilnonull@nesaaf