Verkaring van Brugge, 6 April 2003

Street in Bruges
Straat in Brugge. ©Ben Bolgar

DE   ¦   EN   ¦   ES  ¦   FR  ¦   IT  ¦   NL  ¦   PT  ¦   NO

De Raad voor Europese Stedenbouw wordt gewijd aan het welzijn van de inwoners van Europa door de recreatie van menselijk steden, steden en platteland.

In Europa worden de grote en kleinere steden en het landschap bedreigd door:

 • verspilling van grond en culturele bronnen.
 • sociale segregatie en -isolatie.
 • ontwikkeling van gebieden met enkelvoudige bestemmingen.
 • verlies van plaatselijke, regionale en nationale identiteit, karakter en kenmerken.

Europese Stedenbouw: 12 Uitdagingen:

 • Woningbouw die op armelijke wijze tot een geheel is gemaakt: galerijflats en torens maar ook eengezinswoningen in lage dichtheid.
 • Openbare gebouwen, winkels en kantoren niet tot een geheel zijn gemaakt: brainparken, bedrijventerreinen, winkelboulevards en attractieparken.
 • Weggooi-gebouwen en gebiedsontwikkeling met korte levensverwachting.
 • Marginaliseren van de openbare ruimte.
 • Het openbare rijk als restruimte.
 • Auto als belangrijkste vervoermiddel.
 • Het in het wilde weg vormgeven van wegen en straten.
 • Niet aangetakte netwerken van straten.
 • Planning van boven af en over-regulering.
 • Vernieling van dorpen door verval, leegloop of overloop (suburbanisatie).
 • Ontwrichtende ingrepen en frustrerende zonering in stedelijk gebied.
 • Regelingen en richtlijnen in historisch gebied die niet zijn gericht op samenhang.

De 12 Uitdagingen zijn geformuleerd in een plenaire zitting van de CEU.   Deze uitdagingen zijn op basis van consensus opgesteld en zullen als richtsnoer dienen om te komen tot een Handvest of Charter van de Raad voor Europese Stedenbouw (CEU) die hiervoor het raamwerk hanteert van het Charter of the American Congress for New Urbanism (CNU).   Het CEU Handvest zal worden voorgelegd en vastgesteld op haar tweede conferentie in Sockholm in november 2003.

Bruges Belfrey
Belfrey van Brugge. ©Ben Bolgar